Jedná se o halový objekt o půdorysu obdélníku zastřešený sedlovou střechou se spádem cca 2,32°. Střešní plášť je řešen jako jednoplášťový s nosnou vrstvou z trapézových plechů. Hlavní nosnou konstrukci tvoří rámy v modulu 4,5 m z ocelových sloupů a příčlí z lepeného dřevěného sedlového vazníku. Nosnou dřevěnou konstrukci lze rozdělit na hlavní - hlavní sedlové nosníky (11 ks, staticky působí jako součást rámu, spoje jsou svorníkové - polotuhé, šířka méně namáhaných nosníků ve štítech 180 mm, zbývajících 9 ks má šířku 200 mm), které jsou součástí rámů a vedlejší - vaznice/rozpěry, které jsou ve třech polích součástí příčných ztužidel, kde spolu s ocelovými táhly zajišťují stabilitu v podélném směru (3 příčná ztužidla tvořená ocelovými táhly a dřevěnými rozpěrnými vaznicemi v úrovni horní hrany obloukových nosníků.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - D30
Ocel S235, S355

Realizace: 2009
Místo: Čeladná