Jedná se o halový objekt o půdorysu obdélníku v rozměrech 67,3 x 45,7 m, zastřešený pultovou střechou. Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy v modulu 8,6 m a ocelové příhradové vazníky, které vynášejí příčle z lepeného lamelového dřeva (LLD) jejichž rozměr je 440/140 mm. Příčle jsou umístěny po 3,9 m vynášené osy diagonál ocelových vazníků. Tyto příčle pak podpírají vaznice 220/100 mm ve vzdálenosti cca 1 m a střešní plášť. Tuhost střešní konstrukce je zajištěna v rovině střechy ve dvou polích ztužidly, která jsou tvořena ocelovými táhly a LLD vzpěrami. Ocelové vazníky jsou osazeny na betonových sloupech pomocí kluzného uložení. Rozpon zastřešení je 42,9 m.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - D30 Ocel S235, S355

Realizace: 2005
Místo: Litomyšl