Zastřešení zimního stadionu Varnsdorf

Zastřešení zimního stadionu o půdorysných rozměrech 60 x 50 m je navrženo ve tvaru válcové plochy. Maximální výška konstrukce je 13,0 m. Příčné vazby nosné konstrukce (á 5,0 m) tvoří dřevěné obloukové vazníky, s vloženým středovým kloubem, které podpírají kyvné stojky (ocelové a dřevěné sloupy). Tuhost příčné vazby je zajištěna uspořádáním kloubově kotvených sloupů (krajní „V“ rám). Stabilita konstrukce v podélném směru je zajištěna příhradovými ztužidly z dřevěných rozpěr a ocelových táhel (zavětrování střechy a zavětrování podélných sten. Montáž konstrukce probíhala za pomocí 2 až 3 jeřábů, při které byly postupně osazovány sloupy do předem zabetonovaných ocelových styčníkových plechů pro čepové spoje.Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - kulatina S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2014
Místo: Varnsdorf
Delete