Zastřešení bazénu - SWIM aréna Senec

Zastřešení objektu krytého bazénu celkových rozměrů 31,5 x 22 m je provedeno dřevěnou lepenou obloukovou střešní konstrukcí s příčnými vazbami po 5,0 m. Světlá výška haly je proměnná ( od 3,7 m do 5,76 m). Svislé nosné konstrukce haly jsou tvořeny z ocelových sloupů, které jsou vetknuté do základů a tvoří hlavní prvky zajišťující stabilitu objektu. Lepené vazníky jsou ukládané do ocelové vidlice. Vazníky jsou mezi sebou propojeny vaznicemi (popř. ztužidly) a ve dvou polích je vytvořeno ztužidlové pole.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2013
Místo: Senec - Slnečné jazerá, Slovensko
Delete