Objekt zámecké kuželny je především dřevěná 45 metrů dlouhá stavba se zděným centrálním pavilonem. Konstrukčně jde o přízemní stavbu příčného nosného systému s mansardovou střechou. Podélně je objekt ztužen příhradovými průvlaky. Prvky z rostlého dřeva jsou spojeny tesařskými spoji a svorníky. Podhledy a boční pohledové plochy kuželny jsou obloženy palubkami. Střecha je pokryta taškami bobrovkami a měděnými plechy s okrasnými kuželi.


Materiály:
Řezivo - S10

Realizace: 2006
Místo: Kunín