Jedná se o jednolodní, jednopodlažní halu - stáj půdorysných osových rozměrů 17,á m x 101 m. Střecha je sedlová o sklonu 23. Hlavní nosná konstrukce je tvořena rámy s ocelovým táhlem, kde rámové stojky jsou tvořeny ocelovými IPE profily a rámové příčle dřevěnými lepenými nosníky. Ve styčníku ocelového sloupu a LLD vazníku je proveden rámový roh (polotuhý styčník). Ocelové sloupy jsou kloubově kotvené do základové konstrukce. Po statické stránce působí konstrukce skeletu jako prostorová rámová soustaava. Tuhost konstrukce v podélném směru zajišťuje pět ztužujících polí, tvořené střešními a stěnovými táhly a ztužidly. Vaznice jsou osazeny do ocelových třmenů a mimo svislé zatížení přenášejí i tahové a tlakové síly (čímž se zapojují do prostorové tuhosti konstrukce a zajišťují stabilitu vazníků).
Konstrukce štítů je tvotřena betonovými stěnami tl. 300 mm do úrovně +2,500 a na tyto stěny je kotvena dřevěná konstrukce štítů. Celý štít je opláštěn dřevěnými prkny.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo C24
Ocel S235, S355

Realizace: 2014
Místo: Koloveč