Výkrmna býků 3 Koloveč je jednolodní, jednopodlažní hala (stáj) půdorysných osových rozměrů 17,8 x 101,0 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena dřevěnými lepenými vazníky (nesoucí
vaznice), které jsou podepřeny krajními ocelovými sloupy, mezi nimiž je osazeno ocelové táhlo. Ocelové sloupy IPE 300 jsou kloubově kotvené do základové konstrukce. Ocelové táhlo průměru
27 mm s materiálu S355 je kotvené v rohovém styčníku. Celý štít je opláštěn dřevěnými prkny.
 
Rozsah projekčních prací:
Zpracování výrobní dokumentace a statický výpočet.
 
Rozsah realizace:
Provedení kompletní dodávky a montáže
- dřevěné konstrukce z lepeného lamelového dřeva a řeziva
- ocelové konstrukce
- obkladů štítů
 
Materiály:
Dřevěné nosné prvky- vazníky: LLD třídy GL24h v průmyslové kvalitě
Dřevěné nosné prvky - ostatní: řezaného dřevo třídy S10 (C24)
Atypické zámečnické prvky: ocel S235
Ocelová táhla: ocel S355
 
Realizace: 2016
 
Místo: Koloveč, Česká republika