VŠE Sportovní areál nad Třebešínem

Dřevěná konstrukce tvoří zastřešení novostavby sportovní haly a nese fasádu dvou vnějších stěn. Jedenáct přímých lepených nosníků profilu 220/1680 mm, staticky působící jako prosté nosníky na rozpětí 29 m a o rozteči 4,2 m je osazeno na ŽB sloupy různých výšek tak, že tvoří v příčném směru oblouk. Mezi vazníky jsou zapuštěny dřevěné lepené vazice-rozpěry profilu 140/240 mm, tř. GL24h, které jsou zároveň ztužidly, ve čtyřech polích je umístěno zavětrování.
Štítové nosníky jsou profilu 220/480 mm. Nosnou konstrukcí ozdobných masek fasády z titan-zinku na vnějších stěnách jsou sbíjené nosníky daného tvaru, osazené po 1 m na paždíky. Skladba střešního pláště je dvouplášťová s provětráním podpořeným dýmníkem s osazenými ventilačními hlavicemi. Součástí střešního pláště je pohledový lepený nosník 100/160 mm, tř. GL24h nesoucí osvětlení a kotvený na spodní hranu rozpěrek v polovině jejich rozpětí.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h, GL24c
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2008/2009
Místo: Praha

Delete