Jedná se o soubor tří staveb, které zastřešují sportovní halu plavecký bazén a vodní svět. Sportovní hala je navržena jako montovaný železobetonový skelet o půdorysných rozměrech 37,6 x 63,6 m, výška hřebene 10,6 m. Zastřešení je realizováno dřevěnými příhradovými vazníky na rozpětí 36,7m, při osové vzdálenosti vazníků 9 m. Prvky vazníku jsou tvořeny lepeným lamelovým dřevem z pevnostní třídy GL28h, o maximálním průřezu 320/520 mm. Styčníky jsou realizovány pomocí vložených plechů, které jsou samořeznými kolíky propojeny s jednotlivými prvky vazníků. Příhradové vazníky se řadí k největším dřevěným příhradovým konstrukcím v Evropě. Bazénové haly jsou rovněž navrženy jako montované železobetonové skelety s modulací v podélném směru 5 x 9 m a 11 + 14 + 11 m, v příčném směru jsou pole 6 x 6 m a 5 x 9 m. Hlavní střešní nosné prvky jsou tvořeny dřevěnými plnostěnnými vazníky z lepeného dřeva z pevnostní třídy GL28h o rozměru 240/1800 a 240/1200 mm. Prostorová tuhost všech objektů je zabezpečena vazníkovými a ztužidlovými rámy. Střešní plášť, který byl rovněž součástí naší dodávky, byl tvořen samonosnými panely o maximální délce 9 m. Každý panel byl tvořen třemi hlavními nosnými žebry z lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy GL24h o maximálním průřezu 140/360.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h, GL28h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2012/2013
Místo: Praha - Jižní město