Vinařství Gotberg

Budova je součástí areálu Vinařství Gotberg, jedná se o dvoupodlažní reprezentativní objekt s ubytovacími kapacitami ve 2. NP. Půdorys objektu je cca 24 x 12 m. Nosná konstrukce objektu je navržena jako dřevěný skelet, trojtakt, v modulu 3 + 6 + 3 m. Osm rámů je umístěno po 3 metrech. Krajní modul přiléhá k železobetonové prefabrikované stěně a jeho tvar je lichoběžníkový s proměnnou šířkou. Obvodový plášť je proveden rovněž na bázi dřeva jako sendvičová konstrukce opláštěná exotickou dřevinou. Prostorová tuhost objektu je zajištěna spolupůsobením polotuhých dřevěných rámů, ocelových zavětrovacích táhel a ŽB štítové stěny.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10, pyincado
Ocel S235, S355

Realizace: 2009
Místo: Popice
Delete