Tribuny jsou řešeny jako ocelodřevěné nosné konstrukce, konstrukčně se jedná o ocelové příčné rámy z profilu TR ø 273/12,0 mm z oceli S235, zaztužené ocelovými diagonálními ztužidly TR ø114/5,0 mm. Osová vzdálenost rámů je 5,0 m. Na ocelové rámy jsou pak osazeny dva typy dřevěných konstrukcí z materiálu třídy GL24h a to ve střešní rovině konstrukce dřevěné střechy - vazník o šířce 240,0 mm s proměnnou výškou od 510,0 mm do 920,0 mm doplněný vaznicemi o profilu 140/280 a v úrovni tribuny pak dřevěná konstrukce tribuny a stupňů. Po obvodě půdorysu střešní konstrukce je osazen dřevěný lem, který podporuje vypínací plachtu střešního pláště. Spodní část tribuny je pak řešena hlavními vodorovnými nosníky v úrovni horního balkónu a zešikmenou částí směrem k terénu.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Ocel S235

Realizace: 2014
Místo: Šamorín, Slovensko