Jedná se o nosnou konstrukci střechy se záklopem, půdorysných rozměrů 10,895 x 65,2 m a výšky 8,547 m. Hlavním nosným prvkem jsou zakřivené nosníky z LLD nesoucí vaznice. Nosníky jsou v patě kloubově kotveny do základové konstrukce a to pomocí atypického čepového spoje. Přibližně v polovině své délky jsou nosníky podepřené dvojicí sloupů (ocelové trubky S235), které tvoří „v sloup“. Ocelové sloupy jsou kotveny ve styčníku do betonového průvlaku, který je součástí nosné konstrukce hlediště. Prostorová tuhost je zajištěna systémem ocelových táhel a vaznic ve ztužujících polích a také pomocí dřevěných šikmých vzpěr umístěných mezi nosníky. Nosná konstrukce střechy je zaklopena ohýbanými dřevěnými palubkami a OSB deskami. Součástí tribuny je dřevěná konstrukce hlasatelny o půdorysných rozměrech 1,95 x 4,0 m a výšky 2,711 m, která je umístěná v ploše hlediště. Nosnou konstrukci tvoří hranoly z KVH a oboustranné opláštění pomocí desky OSB, které celou konstrukci ztužuje. Hlasatelna je kotvená do betonového podkladu tvořícího hlediště tribuny.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h
Palubky C24
KVH, OSB
Ocel S235, S355

Realizace: 2015
Místo: Chrudim