Tribuna A09 - Aquaaréna

Jedná se o konstrukci zastřešení venkovní tribuny. Celková půdorysná plocha zastřešení je 50,2 x 16,1 m a výška konstrukceve vrcholu je 6,35 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena jedenácti obloukovými plnostěnnými vazníky z lepeného lamelového dřeva, které jsou uloženy na dvojici ocelových sloupů a kotveny pomocí atypického kování do vidlice. Osová vzdálenost mezisloupy je 5 m. Vykonzolovaná část nosníku je podporována ocelovou trubkovou vzpěrou. Mezi nosníky jsou vkládány dřevěné vaznice, které slouží pro vynesení střešního pláště. Prostorová tuhost je zajištěna systémem ocelových táhel a ocelových trubkových vzpěr v podélném směru. Pro uchycení střešní plachty je na vaznice kotveno nadvýšení pomocí dřevěných oblouků.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h, GL28c
Ocel S355

Realizace: 2015
Místo: Šamorín, Slovensko

Delete