Tenisová hala Košíře

Novostavba tenisové haly je navržena jako jednopodlažní budova s dvoupodlažním skyboxem u severní stěny. Hala zastřešuje tři tenisové kurty, které definují její minimální možný objem. Hala je překlenuta dřevěnými vazníky s ocelovými táhly, které určují i tvar sedlové střechy. Rozměry haly jsou š. 37,5 m,
d. 52,4 m, v. 11,75 m. Funkční náplní skyboxu je v přízemí hygienické zázemí a sklad. V 2. NP je umístěna polyfunkční místnost s možností podávání jednoduchého občerstvení a balkón pro sledování dění v hale.
Hlavní nosné rámy hal jsou tvořené vzpínadlovými vazníky, které tvoří sedlový tvar střechy se
sklonem 6°. Hlavní vzpínadlový vazník se skládá z dřevěného nosníku průřezu 240 x 1000 mm, ocelových táhel průměru 80 mm a z ocelových trubkových zpěr 139,7 x 5 mm. Vzpínadlové vazníky jsou kloubově uložené na sloupech profilu 240 x 720 mm. Sloupy jsou do základů ukotvené s ohledem na tuhost spoje. Hlavní vazníky jsou mezi sebou propojené vzpínadlovými vaznicemi s rozpětím 13 m nad každým tenisovým kurtem. Hala má v podélném směru čtyři ztužující pole - mezi hracími plochami a na jejich okraji. Horní pás vzpínadlových vaznic je zajištěn dřevěnými rozpěrami. Polohu těchto rozpěr a podepření mezisloupku (160 x 480) v úrovní hlavy zabezpečuje okapové ztužidlo - trubka 139,7 x 5 mm. Štítové stěny jsou tvořené dřevěnými sloupy s průřezy 160 x 440 mm a 200 x 480 mm. Nosnou konstrukci skyboxu tvoří dřevěný skelet s výplní a sloupkovou konstrukcí stěn.


Materiály:
LLD GL24h, C24
Ocel S355
Thermowood
Smrková prkna
Heradesign

Realizace: 2017
Místo: Praha - Košíře
Delete