Tělocvična je zastřešena sedmi dvojicemi sedlových příhradových vazníků v osové rozteči 6 m, 2 m je rozteč vazníků ve dvojici, rozpětí je 26 m.
Délka haly je cca 49,25 m. Mezi dvojicemi vazníků je umístěno zavětrování tvořené dřevěnými diagonálami.
Vazníky jsou řešeny se skrytými spoji na požárníodolnost R30. Střešní skladba je provedena jako jednoplášťová.
Podhled je proveden z hoblovaných prken s mezerami.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2006
Místo: Napajedla