Tělocvična Lidečko

Objekt tělocvičny je o rozměrech cca12,15 x 26,70 m. Střecha je sedlová s velkým valbovým vikýřem z lisovaných vazníků. Pět hlavních lepených obloukových vazníků (v oblasti hřebene jsou přímé) staticky působí jako trojkloubové, osová rozteč je 4,40 m. Součástí nosné konstrukce střechy nad tělocvičnou je příčné ztužidlo ve spodním líci střešní roviny zajišťující vzpěrné délky lepených obloukových profilů proti vybočení z roviny vazníku a prostorovou stabilitu konstrukce. Další funkcí tohoto ztužidla je přenesení účinků podélného větru působícího na střešní plášť a venkovní štíty. Na hlavní nosníky jsou v rozteči cca 1 m ukládány vazničky 180/180-S10 vynášející vlastní skladbu střešního pláště.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2007
Místo: Lidečko

Delete