Spolupráce s architektem již od fáze studie byla završena realizací. Na zděném korpusu ztuženém ŽB sloupy je umístěna vzdušná dřevo-ocelová konstrukce, ocelové sloupy v interiéru, nosníky a pohledové prvky v exteriéru jsou ze dřeva. Součástí dodávky DK byl i střešní a obvodový plášť, střecha je provedena jako jednoplášťová s hlavní konstrukcí přiznanou v interiéru, vaznice a záklop jsou skryty za akustickým podhledem, který je rovněž proveden na bázi dřeva. Podstatnou plochu fasády tvoří prosklené plochy tvořené euro-okny vloženými mezi nosné sloupy. Stěny nad úrovní prosklení jsou tvořeny dřevěným sendvičem z interiéru obloženým sádrokartonem a z exteriéru dřevěnou provětrávanou fasádou.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2008
Místo: Dolní Lhota (Luhačovice)