Zábavně-edukační projekt vyhlídkové věže, která má zprostředkovat autentický zážitek z přírodních krás Vysokých Tater a umožnit jejich poznávání s využitím těch nejmodernějších technologií současné doby. 

TATRAS TOWER  je vyhlídková věž ve tvaru nakloněného *hyperboloidu. Obvodový nosný plášť věže tvoří 24 ocelových sloupů, které jsou vinuté ve dvou směrech a doplněné horizontálními prstenci. Jednotlivé prstence věže mají po výšce proměnný průměr, přičemž spojnice středů prstenců tvoří nakloněnou osu věže o 15°. Celek tak tvoří prostorovou příhradovou konstrukci, přičemž jednotlivé styčníky jsou uvažovány jako tuhé. Ve vnitřní straně pláště věže, se vine spirála lávky, která je podepřena sloupy kopírující tvar pláště. Všechny nosné prvky věže jsou tvořeny ocelovými trubkami, sloupy pláště jsou v jednom vinutí obloženy dřevěnými lepenými hranoly, které mění kulatý profil na hranatý. Pochozí část lávek je dřevěná, lávka je v horní části věže ukončena vyhlídkovou plošinou se sítí. Nejzazší cíp plošiny, který je vykonzolovaný, je také celý prosklený. Celou věž doplňují mezilehlé vyhlídkové plošiny a únikové schodiště.

Výška věže: 53 m
Náklon věže: 15°
Pochozí lávka: délka 580 m

Materiály:  
Ocel S235 a S355
Modřínové lepené lamelové dřevo
Smrkové řezivo

Dokončení stavby: 10/2020
Místo: Štrbské Pleso, Slovensko