Tenisová hala
Dřevěná konstrukce tvoří obloukovou střechu haly a nosnou konstrukci štítů. Nosnou konstrukcí tvoří lepení obloukové vazníky 180/1160, staticky působící jako trojkloubové oblouky. Vodorovnou sílu přenášení betonové patky. Štítové oblouky 120/1160 jsou podepřeny štítovými sloupky 160/400. U jižního štítu je provedena tribuna, 3 sloupky jsou zkráceny a zavěšeny do oblouku a vynášejí nadpraží tribuny. Kotvení oblouků je provedeno pomocí ocelových prvků, přivařených k ocelové desce předem zabetonované v železobetonové patce. Prostorové ztužení konstrukce zjišťují lepená podélná ztužidla 140/280 a zavětrování z ocelových táhel ve třech polích.
Badmintonová hala
Dřevěná konstrukce tvoří nosnou konstrukci střechy haly. Nosnou konstrukcí jsou lepené vazníky 160/1010-1160, staticky působící jako prosté nosníky. Pro omezení průhybu jsou vyrobeny s nadvýšením 50 mm. Nosníky jsou osazené na železobetonových sloupech, které přenášejí zatížení větrem na podélné stěny i štít přímo do základů. Kotvení vazníků je provedeno pomocí ocelových prvků, přivařených k ocelové desce předem zabetonované v železobetonovém věnci. Prostorové ztužení konstrukce zajišťují lepená podélná ztužidla 120/240 a zavětrování z ocelových táhel ve dvou polích.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - D30
Ocel S235, S355

Realizace: 2007
Místo: Olomouc