Jedná seo konstrukce stínění na 6 z 8 objektlů otevaencýh hal B 21 pro ustájení koní o rozměrech budovy cca 29,45 x 39,0 m. Z toho jsou opatřeny stíněním 4 štíty a dále 4 podélné stěny v jedné linii. Haly mají střechy sedlového tvaru.
Nosná konstrukce stínění štítu 2A je tvořena sloupy uloženými na betonové stěně a vazníku. Mei sloupy jsou vypleteny paždíky, na kteé jsou upevněny poze svislé lamely.
Stínění štítů 1A, 1B a 2B jsou vynesena prostorovými příhradovými konstrukcemi, kde horní pás je tvořen vazníkem haly a ostatní prvky jsou nov+ doplněny. Dolní pás á horní hranu seříznutou pro uložení markýz a je kotven na betovové sloupy. Zbylé funkční prvky příhradoviny jsou sloupy, paždíky a diagonály ve dvou kolmých rovinách. Na paždíky jsou připevněny svislé lamely a v místech stání jsouprovedeny markýzy. Markýzy jsou z lamel thermodřeva, které jsou k sobě navzájem svrutovány přes vložky. Lamely jsou uloženy na dolní pás NK a na trubku, které je zavěšena na táhlech po nutných vzdánostech.
Konstrukce podélného stínění je tvořena pouze průvlaky (jsou ztuženy rozpěrami o stávající vaznice). Průvlaky mají rovněž seříznutou horní hranu jako dolní pás u příhradové konsrukce štítů. Lamely termodřeva jsou jako na štítech navzájem svrutovány přes vložky, ty vytváří ve své rovině dostatečně tuhou desku. Na jedné straně jsou lamely uloženy na průvlak a na druhé na trubku, která je zavěšena na táhlech v potřebných vzdálenostech.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezané termodřevo, Fichte Thermo 212
Ocel S355

Realizace: 2014
Místo: Šamorín, Slovensko