Stáje B08 - Hipoaréna Šamorín

Slouží pro koně a je zemědělskou stavba halového charakteru. Jedná se o 6 přízemních objektů stájí tvaru „U“ o maximálních osových rozměrech budovy 30,3m x 35,84m. Dřevěná konstrukce se sedlovou střechou je ve své typické části tvořena sedlovými příhradovými vazníky v osové vzdálenosti 2,40m. V místě zalomení objektu (v nároží/úžlabí) je konstrukce střechy tvořena obdobnými příhradovými vazníky, jejichž tvar a dimenze je závislá na umístění v konstrukci.
Ze statického hlediska vytváří vazníky prosté nosníky kotvené buď přímo do podkonstrukce, nebo do primárních příhradových vazníků (které jsou kotvené do podkonstrukce). Podpůrnou konstrukci pro jednotlivé vazníky tvoří dřevěné hrázděné stěny, které jsou kotvené do ŽB stěn. Vazníky jsou kotvené do horního prahu těchto hrázděných stěn. Stabilitu konstrukce střechy zajišťuje samotný valbový tvar střešní konstrukce a ztužující střešní plášť.
Jednotlivé příhradové vazníky jsou tvořeny horním a dolním pásem a diagonálami. Prvky jsou ve styčnících propojeny kolíkovým skrytým spojem (vnitřní ocelový plech a samovrtné kolíky).  Spodní pás vazníku je uprostřed zajištěn podélným ztužidlem. Horní pás je po celé délce zajištěn střešním pláštěm. Střešní plášť a sendvičové stěny byly montovány z prefabrikovaných dílců. Dýmníky jsou jednoduché rámové sloupkové konstrukce umožňující větraní zemědělské stavby, byly řešeny rovněž prefabrikací.
Výška hřebene: 5,400 m
 
Materiály:
DUO/TRIO – hranoly v průmyslové kvalitě C24
Řezané –hranoly C24
Ocel S235 a S355
 
Realizace: 2014
Místo: Šamorín


Delete