Stáj Sedlice

Kompletní dodávka a montáž nosné konstrukce z LLD, vaznic z řeziva, obklad štítu. Montáž ocelových prvků vč. kotvení a táhel, zpracování výrobní dokumentace, statický výpočet.

Realizace: 2018
Místo: Sedlice
Delete