SSÚD Přerov - dřevostavba Středisko správy a údržby dálnic Přerově

Je to nedávno, co na okraji Přerova, v bývalém areálu zemědělského družstva, na nově zprovozněném úseku dálnice D1, vznikla nová dřevostavba Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD), která získala v prestižní soutěží Stavba roku 2022 cenu Českého svazu stavebních inženýrů za zcela výjimečný a osobitý způsob pojetí celého areálu stavby, unikátní architektonickou podobu včetně celé realizace i provedení stavebních detailů.
 
V současnosti patří k nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice. Zajišťuje denní údržbu a sjízdnost nové části dálnice mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou v každém ročním období i klimatických podmínkách.
 
Jedná se o soubor dřevostaveb o celkové zastavěné ploše bezmála 5000 m2, jež tvoří administrativní budova s vjezdem, provozní a garážové objekty s technickým zázemím pro odstavení, údržbu a drobné opravy dopravní techniky včetně mechanizace i nezbytná skladovací hala, kde silničáři skladují posypovou sůl pro zimní období.
 
Pro generálního dodavatele stavby Hochtief CZ a.s. jsme v tomto projektu zajišťovali kompletní dodávku a montáž dřevěných konstrukcí, dřevostavby a dřevěné fasády.
 
Objekt správní budovy o rozměrech 15 x 26 m je tvořen dřevěnou konstrukcí o dvou nadzemních podlažích, jejíž horizontální tuhost zajišťuje vnitřní železobetonové jádro se schodišťovým prostorem. Konstrukčně se jedná o prutovou konstrukci z lepeného lamelového dřeva, která je složena z hlavních obvodových sloupů a k nim připojené stropní a střešní nosníky. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna o plošné prvky z OSB a dřevovláknitých desek. Celkový výraz správní budovy jako dřevostavby, podtrhují venkovní obklady z modřínových prken opatřených ochranným nátěrem, impregnační lazurou v šedo-stříbrné barvě.
 
Na správní budovu navazuje vjezdová brána, jejíž střešní vazníková konstrukce z lepeného lamelového dřeva je podepřena železobetonovým rámem.
 
U skladu soli, garáže a opravny se jedná o konstrukčně obdobné vzájemně propojené halové objekty o rozměrech 103 x 25 m, kdy hlavní nosnou konstrukci tvoří vetknuté železobetonové sloupy, na které je kotvena střešní konstrukce ze sedlových vazníků z lepeného lamelového dřeva. Pro zajištění horizontální stability těchto velkorozponových střešních vazníků bylo nutné doplnit systém zavětrování z dřevěných ztužidel a ocelových táhel.
 
Budovy přístřešků jsou koncipovány jako otevřené jednopodlažní stavby s pultovou střechou, u nichž svislé nosné prvky opět tvoří železobetonové sloupy nebo stěny a na ně je kotvená střešní konstrukce z lepeného lamelové dřeva.
 
Tento projekt je důkazem, že dobrá spolupráce vždy končí dobrým dílem. 
 
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Generální dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Architekt: Petr Pelčák a partner architekti s.r.o.
Delete