Sportovní hala Šternberk

Jedná se o zastřešení haly o rozměrech 36,6 x 22,2 m. Konstrukce je navržena železobetonová, vyjma konstrukce střechy sálu, která je dřevěná. Hlavní nosnou konsrukci sálu tělocvičny tvoří příčné vazby v rozteči 3,95 m. Příčné vazby sestávají z dřevěných oblouků, které jsou uloženy na vysokých betonových sloupech okenní stěny, na druhé straně na sloupech betonového přístavku. Dřevěné oblouky jsou na podpěry pouze uloženy. Na sloupech okenní stěny je navržena podpora kluzná, na přístavku je podpora pevná. Vodorovnou tuhost vazby zajišťuje vetknutí vysokých sloupů do základů a příčné rámy skeletu přístavku. Střešní plášť je nesen krokvemi po vlašsku, podhled je nesen nosníky po vlašsku. Poslední vazba je nahrazena zděnými štíty. Štíty jsou proti vodorovným silám od větru vyztuženy betonovými sloupy - jsou tedy samonosné a neopírají se do střechy. Dřevěné oblouky jsou navrženy z lepeného lamelového dřeva třídy GL24h, mají výšku průřezu 1600 mm a vzepětí 4,2 m a jsou uloženy a přichyceny pomocí svorníků do ocelových vidlic. Vidlice jsou přivařeny k ocelovým kotevním deskám betonových průvlaků. Ve dvou polích je navrženo zavětrování pomocí ocelových zavětrovacích křížů.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - D30
Ocel S235, S355

Realizace: 2008
Místo: Šternberk
Delete