Jedná se o zastřešení dvou sportovních hal v areálu SOU elektrotechnického v Plzni. Nosná konstrukce střechy u větší multifunkční sportovní haly má osové půdorysné rozměry 30,66 x 44,55 m. Menší hala "judo" má osové půdorysné rozměry 14,25 x 23,45 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena dřevěnými lepenými vazníky a štítovými nosníky, které jsou kloubově uložené na železobetonový skelet. Mezi dřevěné lepené vazníky jsou uložené jednopolové vaznice a také ztužující vaznice a táhla, které zabezpečují horizontální tuhost nosné konstrukce. Hlavní vazníky multifunkční haly jsou průřezu
200 x 200 mm a jsou z lepeného lamelového dřeva (LLD) pevnostní třídy GL28c. Na halu "judo" jsou použité hlavní vazníky z LLD průřezu 140 x 1000 mm pevnostní třídy GL24h. Nosníky na obou halách jsou vyrobené jako nadvýšené kvůli eliminaci průhybu. Vazníky na multifunkční hale jsou nadvýšeny o 110 mm a na hale "judo" jsou nadvýšeny o 60 mm. Štítové nosníky průřezu 160 x 360 mm jsou z LLD pevnostní třídy GL24h. Plošný záklop na nosné konstrukci je z OSB desek tloušťky 25 mm.

Materiály
LLD: GL28c, GL24h
Řezivo: C24
Ocel: S355

Realizace: 2016
Místo: Plzeň