Sportovní hala Chemkostav ARÉNA Michalovce

Jedná se o objekt o půdorysu obdélníku (52 x 42 m) zastřešený nesymetrickou válcovou střechou. Střešní konstrukce je uložena v různých výškových úrovních na ŽB případně ocelové konstrukci podélných stěn a štítů. Střešní plášť je jednoplášťový s nosnou vrstvou z trapézového plechu uloženou na dřevěné obloukové nosníky. Nosná DK je tvořena hlavními přímými nosníky se vzpěrami a táhlem na rozpětí 42 m (5 ks), přes které jsou uloženy oblouky (9 ks), z nichž 3 ks jsou doplněny táhlem. Celá konstrukce tedy působí jako prostorová "deska". Oblouky nesou střešní plášť a zajišťují stabilitu hlavních přímých nosníků. Dílčí části konstrukce byly předem kompletovány ve výrobním závodě. Na staveništi proběhlo sestavení hlavních nosníků na lešení vedle zastřešovaného objektu. Následně byly nosníky vyzvednuty do finální polohy jeřábem (400 t), souběžně probíhalo osazování ztužujících prvků a následně montáž zbytku konstrukce.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h, GL28c
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2009
Místo: Michalovce, Slovensko
Delete