Hybridní dřevo-betonová konstrukce. Střešní konstrukce tvaru nesymetrického válcového výseku je napojena na prefabrikované železobetonové podpory.
Půdorys objektu je 45,25 x 39,67 m. Hlavní nosný systém tvoří soustava devíti trojkloubových ránů s roztečei 5,4 m. Oblouková část s vrcholovým kloubem je tvořena obloukovými nosníky z lepeného lamelového dřeva šířky 0,2 m s proměnnou výškou 1,8 m v úložné oblasti na betonové prefarikované podpory a 0,92 m ve vrcholu s kloubem. Dřevěné prvky byly předem ve výrobním závodě v maximální míře osazeny kováním, spojení hlavních obloukových nosníků ocelovým čepy s protikusem umístěným na ŽB sloupech a vytvoření rámů, pak na staveništi proběhlo ve velice krátkém čase. Konstrukce byla při montáži průběžně zavětrovávána, následně proběhla montáž střešního pláště, střešní plášť byl GP navržen jako provětrávaný s tepelnou izolací mezi vaznicemi a plechovou krytinou, podhled je tvořen hoblovanými prvky s mezerami.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h, GL28c
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2010/2011
Místo: Pardubice, Dašická ulice