Sky Bridge 721, lávka mezi nebem a zemí, je v současnosti Nejdelší visutá lávka pro pěší na světě.
 
Novostavba visuté lávky pro pěší se nachází v Horském Resortu Dolní Morava ve výšce zhruba 1 100 m n. m. v blízkosti horské chaty Slaměnka. Lávka překlenuje údolí Mlýnského potoka z hřebenu pod vrcholem hory Slamník kde je nástup na lávku ve výšce 1 110 m n. m, na hřeben Chlumu s výstupem ve výšce 1 116 m n. m.
Délka přemostění: 721 m
Výška nad zemí (v nejvyšším bodě): 95 m
Pylony – 2 ks na každé straně o hmotnosti cca. 54 tun
Výška pylonu -11,4 m
Celkový počet lan: 66 ks / 6 ks hlavní, 60 ks stabilizační (větrná) 60
Celková váha lan: 158 t
Celková délka lan: 6 400 m
Délka výstavby: 09/2020 do 05/2022
 
Výstavba v horském terénu v nadmořské výšce nad 1 100 m n. m. na hřebeni, který je vystaven často i extrémním povětrnostním podmínkám a všem nešvarům počasí, byla, mírně řečeno, náročná, především v zimních měsících.
 
Ztížené podmínky museli naši projektanti brát na zřetel již od prvopočátku. Jak z důvodu výpočtu statiky lávky, kterou zejména v zimě nadměrně zatěžuje námraza, tak z důvodu logistické dostupnosti a celkové koordinace výroby s realizací. Doprava stavební techniky a materiálu po úzkých strmých cestách byla obtížná bez ohledu na roční období, vyžadovala speciální vozy i zkušené řidiče.
 
Stejně jako u jiných staveb, které jsme realizovali v horách, byla naší hlavní prioritou snaha postavit lávku s co nejmenšími dopady na okolní krásnou přírodu, to v praxi znamenalo upravit technologické postupy výstavby, omezit manipulační prostor v místě stavby na minimum, zřídit externí sklad materiálu v údolí a zoptimalizovat logistiku.
 
Z hlediska designu stezky bylo omezení hned několik. Jednalo se o skutečnou výzvu, překonat více než 700 metrů široké údolí v bezmála stometrové výšce. Prvotním úkolem bylo nalézt nejvhodnější umístění pro vstup a výstup z lávky s minimálním výškovým rozdílem, aby byla lávka pohodlně schůdná. Její základní geometrie a tvar vzešly ze složitých statických a dynamických výpočtů, možností výroby dílů a montáže.
 
Lávka je zavěšená na 6 hlavních nosných lanech o průměru 76 mm s tažnou silou každého z nich 360 tun a proti působení větru ji stabilizuje dalších 6 jen trochu tenčích lan. Přenesení lan na druhou stranu údolí byl technicky náročný úkol a vyžadoval vyvinout nový způsob, jak jej zvládnout.
 
Pro stabilizaci lan za každých podmínek jsme museli vymyslet, zkonstruovat a instalovat speciální napínací mechanismus, zajišťující stálé dopínání stabilizačních lan, jejichž délka se značně mění vlivem teplot.