Jedná se o objekt o rozměrech 25,0 m x 50,9 m, stěny jsou z ŽB monolitu, zastřešení je provedeno sedlovou střechou o sklonu 12°. Mezi osami 4 a 5 je provedeno zvýšení DK a změněna orientace spádu střechy. Střechu nese 12 nadvýšených sedlových nosníků, v ose 4 a 5 jsou doplněny přímými nosníky, které nesou vyvýšenou část střechy.
Krytina je provedena z plechových šablon s provětrávanou mezerou nad bedněním, které je pohledové z interiéru. Objekt je půdorysně členěn na 3 samostatné prostory. V interiéru jsou ŽB stěny obloženy dřevěnými palisádami. Součástí dodávky byla i velkoplošná posuvná vrata a modřínové větrací žaluzie po obvodu mezi nosníky.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h, GL28h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2008
Místo: Mankovice