Půdorys má tvar obdélníku (19,44 m x 26,024 m) a je zastřešený sedlovou střechou o sklonu 10°. Objekt má nad úrovní +/- 0,000 hlavní i vedlejší nosné konstrukce na bázi dřeva. Hlavní nosná konstrukce je tvořena ze 6 ks rámů. Rámy jsou řešeny se zdvojenou stojkou a vloženou příčlí s kruhovým kolíkovým spojem. Vedlejší nosnou konstrukci tvoří paždíky a vaznice, které s ocelovými táhly tvoří současné ztužidla zajišťující prostorovou tuhost objektu. Obvodový plášť je z palubek a polykarbonátu, střecha je provedena z vlákno-cementových vlnovek.

Materiál:
Lepené lamelové dřevo GL24H
Řezivo S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2011
Místo: Hodonín