Půdorys tvaru obdélníku (19,04 m x 31,58 m) je zastřešený sedlovou střechou o sklonu 10°. K jedné z podélných stran přiléhá přístřešek s pultovou střechou o sklonu 10°. Objekt má nad úrovní +/- 0,000 hlavní i vedlejší nosné konstrukce na bázi dřeva. Hlavní nosnou konstrukci tvoří 7 ks rámů. Rámy jsou řešeny se zdvojenou stojkou a vloženou příčlí s kruhovým kolíkovým spojem. Vedlejší nosnou konstrukci tvoří paždíky a vaznice, které s ocelovými táhly tvoří současně ztužidla zajišťující prostorovou tuhost objektu. Obvodový plášť je z palubek a polykarbonátu. Střecha je provedena z vlákno-cementových vlnovek.

Materiál:
Lepené lamelové dřevo GL24H
Řezivo S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2009
Místo: Brno