Zastřešení sborového domu je složeno ze dvou celků - část tvaru kužele nad sborovou místností a část ve tvaru výseku toroidu po obvodu objektu. Pohledovou nosnou konstrukci nad centrální částí tvoří lepené nosníky rozbíhající se do vějíře z centrálního ocelového nosníku. Střešní plochy s titan-zinku nese sekundární konstrukce z lisovaných vazníků.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2003
Místo: Praha - Chodov