Dřevěná rozhledna se nachází na Hradišti Závist, nedaleko obce Dolní Břežany a v bezprostřední blízkosti největšího keltského oppida ve středních Čechách, zvaného Oppidum Závist. 
 
Dřevěná rozhledna, konstrukce z modřínové kulatiny, je o půdorysu zaobleného trojúhelníku. Její tři hlavní sloupy konstrukce obepíná kruhovité schodiště až do výše 24 metrů, kde se nachází vyhlídka, která je schopna pojmou až 30 návštěvníků. Nabízí výhled nejen do širého okolí, ale zejména na významné archeologické naleziště.

Výška: 32 m

Materiál: 
modřínová kulatina
ocelová táhla

Dokončení stavby: 12/2021
Místo: Dolní Břežany