Rozhledna na Pekelňáku

Geometrický koncept rozhledny na Pekelném kopci u Třebíče je dvojice vzájemně pootočených pravoúhlých rámů čtvercového půdorysu. Pravidelná geometrická forma i ortogonální osnova zajišťují racionální realizaci stavby, vzájemné otočení a násobení jednoduché základní formy však vytváří osobitou strukturu. Konstrukci věže půdorysně tvoří dva čtverce vzájemně pootočené o 45°, vytváří společně osmicípou hvězdu, o vnitřním průměru 4,44 m a vnějším průměru 6,28 m. Krychle tvoří dvě příhradové konstrukce A a B. Výškově jsou vůči sobě konstrukce A a B posunuty o 2,22 m, tzn. půlku modulové délky. Propojení A a B je realizováno trubkovými ztužidly přes centrální sloup (vřeteno). Vytváří se tak prostorově polotuhý propletenec. Příhradová konstrukce sestává ze subtilních ocelových sloupů, dřevěných horizontál a diagonál. Dřevěné prvky jsou připojeny přes plechy v dlabech a zajištěny svorníky. Horní hrana příhradové konstrukce A je ve výšce + 22,302 a B + 24,510. Na konstrukci B je v nejvyšším rámu na horizontály z HEB upevněn táhly ocelový prstenec průměru 3,8 m s vnitřním otvorem pro schodiště. Tento prstenec tvoří nosnou konstrukci vyhlídkové plošiny a dále je na něj zavěšeno 40 vnitřních táhel (tvoří výplň zábradlí) a 40 vnějších táhel, které jsou vynášecím prvkem dřevěné podesty, mezipodest a schodů. Zároveň vytváří všechna táhla rastr pro zábradlí (na vnější straně je vypleteno nerezovou sítí). Dřevěné schodiště je řešeno jako vřetenové (točité), schodištní dílec obepíná vřeteno (centrální sloup) a na druhé straně ho vynáší vnější táhlo s připojovacím jeklem. Mezi přestupní dřevěnou podestou a vyhlídkovou ocelovou se nachází ocelové schodiště.
Konstrukce (z příhradovin A a B) byla skládána modulově, jeden modul = segment. První segment byl složen přímo na betonové desce, další segmenty byly smontovány na staveništi a osazeny jeřábem na předešlý. Vynechané diagonály byl dodatečně připojeny. Prstenec byl zavěšen a zvednut s posledním segmentem konstrukce B. Na něj byly postupně upevňovány vnější táhla s příslušně umístěnými přípravky pro osazení schodišťového dílce a následně odspodu nahoru bylo doděláno schodiště.
Celková výška rozhledny je 24,51 m. Vyhlídková plošina je ve výškové úrovni +23,3 m (od +/- 0).
Podoba rozhledny na Pekelném kopci se váže k třebíčské pověsti, kdy svatý Prokop poté, co zkrotil ďábla ho odhodil a ten dopadl na Pekelný kopec. Kromě souvislostí s pověstí má rozhledna v sobě zakomponován i prvek z židovské kultury, a to půdorys kombinovaný ze dvou čtverců připomíná Davidovu hvězdu.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL28c
Řezivo C24
Ocel S355

Realizace: 2014
Místo: Mastník (Třebíč)
Delete