Rozhledna Mařenka

Vstupní část rozhledny, vytvářející útočiště před povětrností, je zastřešena dřevěnou vázanou konstrukcí tvořenou přímými a ohýbanými dřevěnými prvky. Vrcholová a okapové vaznice jsou ohýbané a tím tvoří zborcenou plochu připomínající jednoduchý list o půdorysných rozměrech 6 x 6,8 m.Po vstupu do rozhledny se návštěvník dostane do polokrytého prostoru se stropem prolomeným kruhovým otvorem vřetenového schodiště. To ho zavede na vyhlídkovou odpočinkovou plošinu umístěnou cca v 1/3 výšky stavby. Z této úrovně je pak již možnost stoupat opět po vřetenovém schodišti až na hlavní vyhlídkovou platformu v +28,2m.Vlastní dřevěná konstrukce rozhledny navazující na betonovou podstavu, která je z venkovní strany obezděná obkladem z kamene, se skládá z šesti dřevěných sloupů (3 nárožní a 3 středové). Ty v půdorysu s přímými a obloukovými horizontálními prvky vytváří rovnoramenný sférický trojúhelník se vzdáleností vrcholů cca 6,2 m. Rozhledna má 5 horizontálních úrovní a 1 střešní. Ztužení konstrukce je provedeno ocelovými táhly a trubkami, které tak vytváří prostorovou příhradu propojenou s ocelovou konstrukcí středového vřetenového schodiště. Styčníky sloupů s horizontálními dřevěnými prvky jsou řešeny ocelovým zámečnickými prvky se svorníky.Zastřešení konstrukce rozhledny je provedeno krokvemi osedlanými do ohýbaných obvodových vaznic a na druhé straně připojenými k prstenci na středové trubce schodiště. Krokve jsou proměnné výšky, čímž je docíleno spádu střechy. Opláštění schodiště/ výplně zábradlí je vyrobeno ze sítě z nerezových proplétaných lanek tvořících síť. Střešní plášť je v obou případech střech (dolní přístřešek a střecha vyhlídky) tvořen hladkou plechovou krytinou z titanzinkovaného falcovaného plechu.
Celkový výška: 31,350m (od paty po střechu), výška dřevěné konstrukce 21,95 m, vyhlídkové plošiny ve výškových úrovních: +9,4 m, +28,2 m (od +-0)

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Duo/trio – hranoly C24
Ocel S355

Realizace: 2012
Místo: Štěměchy, Rokytnice nad Rokytnou
Delete