Reprodukční stáj Radvánov

Slouží pro skot a je jednoduchou zemědělskou stavbou halového charakteru. Jedná se o jednolodní, jednopodlažní stáj půdorysných osových rozměrů 29,3 m x 78 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena dřevěnými lepeními vazníky (nesoucími vaznice), které jsou podepřeny ocelovými sloupy kotvenými do betonových pate. Spolu prvky tvoří hlavní nosný rám haly. Hlavní rámy jsou po osových vzdálenostech 6 m (koncové 6,22 m).
Po statické stránce působí konstrukce skeletu jako prostorová rámová soustava. Sloupy jsou kloubově kotvené. Lepený vazník je připojen ke krajnímu ocelovému sloupu a podepřen vnitřním sloupem. Rám doplňuje dřevěné táhlo v úrovni kotvení vnitřního ocelového sloupu k vazníku. Tuhost konstrukce v podélném směru zajišťují ztužující pole, tvořená střešními a stěnovými táhly a ztužidly. Konstrukce štítů je tvořena betonovými stěnami, na tyto stěny je kotvena dřevěná slupková konstrkce stěn štítů.
Výška hřebene je 10,20 m.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h 
Řezivo - hranoly C24
Ocel S235, S355

Realizace: 2014
Místo: Radvánov - Kovářov

 

 

 


Delete