RD Vysoký Újezd

Dřevěná konstrukce fasády je z rámů tvořených profilem 100/200 mm se světlou mezerou 100 mm, které kopírují, po odsazení, dům ve vzdálenosti 185 mm. Rámy jsou vynášeny přes nerezové zámečnické prvky, které jsou opřeny o střechu a přikotveny pomocí chemických kotev do železobetonových věnců nosné konstrukce, případně betonových kvádrů dodatečně vytvořených ve zdivu.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2012
Místo: Vysoký Újezd (Beroun)
Delete