Dům byl tvořen architektem jako zakázka v úzké spolupráci s mladým investorským párem. Konstrukčně je zhotoven jako kombinace dřevěného rámového systému z KVH 60/140 mm ( Two by Four) a skeletového dřevěného systému z hranolů KVH dle statiky. Zavětrovací plášť proveden z OSB desek tl. 15 mm z venkovní strany, obvodový plášť je zateplen minerální vlnou. Pohledové stropní trámy na přání investorů jsou zhotoveny ze smrkových masivních hranolů opracovaných přímo na stavbě pro vytvoření " jizbové" atmosféry. Fasádu domu pojal architekt jako kombinaci provětrávaného smrkového obkladu, klinkrových cihel a kamene ve spojení s odvážnými modrými okny. Dům je zhotoven svou úrovní zateplení a těsnění jako nízkoenergetický.

Autor: Ing.arch. Ivan Jarina, Bratislava
Realizace: 2002
Místo: Horní Bezděkov