RD Chotětov

Jedná se o dvou podlažní budovu o rozměrech rozměrů 5,2 x 17,5 m. Nosnou konstrukcí tvoří příčné rámy s polotuhými rámovými spoji, které zajišťují stabilitu v příčném směru, tuhost objektu v podélném směru je zajištěna ocelovými táhly a výztužnými stěnami. Konstrukce rámů je tvořena sloupy o dimenzi 200/400 a příčle z průřezu 200/360. Všechny lepené dřevěné prvky jsou tvořeny z pevnostní třídy GL24h. Rámové spoje jsou tvořeny vloženým plechem tl. 12 mm z oceli třídy S235, ve spojích bylo použito celkem 1600 kusů svorníků M20 z materiálu 8.8. Příčné rámy jsou umístěny v rozteči 3,5 m. Konstrukce stropů je částečně přiznaná, tvořená z KVH profilů 60/240 se skrytými spoji tvořenými celozávitovými vruty. Návrh pochází z pera MgA. Květy Slavíčkové.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235

Realizace: 2013
Místo: Chotětov u Prahy
Delete