Objekt slouží k ustájení 446 ks dojnic. Jedná se o jednopodlažní halu půdorysných rozměrů 34,16 x 111,3 m. Výška v hřebeni je 12 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena ocelodřevěnými rámy s vloženými kyvnými stojkami a táhlem. Rozteč rámů je 6 a 5,1 m. Ocelové sloupy rámu jsou provedeny z profilu IPE 360, ocelové kyvné stojky z trubky pr. 159/6,3 mm. Rámová příčle je z lepeného lamelového dřeva profilu 160/760 mm, táhlo dřevěné profilu 160/160 mm je vloženo mezi kyvnými stojkami. Tuhost konstrukce v podélném směru zajišťuje šest zavětrovacích polí. Střešní plášť je proveden ze sendvičových panelů a je nesen vaznicemi a ztužidly. Stěnový plášť na podélných stěnách tvoří svinovací plachty a síť, pro které jsou připraveny nosné hranoly. Konstrukce štítů je tvořena betonovými stěnami tl. 250 mm do úrovně +2,20 a na tyto stěny je kotvena dřevěná konstrukce štítů s vynechanými otvory pro vrata. Konstrukce ze sloupků, paždíků a diagonál je opláštěná svislými překládanými prkny.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24
Řezivo - hranoly C24
Ocel S235, S275

Realizace: 2015
Místo: farma Ruda u Nového Strašecí