Jedná se o dílčí části rozsáhléno objektu nákupního centra, u kterých je nosná konstrukce proveden jako dřevěná. 
Arkády
Nosná konstukce se skládá z vazníku, který je kloubově kotven přes ocelovou botku do hlavy ŽB sloupů a kloubově podepřen dřeveným sloupem. Dřevěný sloup je kloubově kotven do základové patky. Mezi vazníky jsou osazeny dřevěné vaznice 120/360 se 140/360, které vynáší střešní plášť, jehož nosným prvkem je buď pohledový záklop tl. 35mm nebo trapézový plech.
Pasáže
Typická část konstrukce se skládá z dřevěného nosníku, který je kloubově kotven do ocelové botky na hlavě ŽB sloupu. Nosník je zajištěn proti klopení kotvením do ocelové vidlice na ŽB sloupu.
Restaurace
Nosná konstrukce restaurace, o půdorysných rozměrech 65 m x 18 m, se skládá z dřevěných obloukových rámů po osových vzdálenostech 7,5 m. Každý oblouk je kloubově kotven do ŽB základů a podepřen vnitřními ŽB nebo ocelovýmy sloupy. Rámy jsou montážně děleny na tři části (2 ks oblouků a 1 ks přímá část). Spoje jsou provedeny kloubové. Mezi rámy jsou osazeny vaznice, které vynáší střešní plášť, jehož součástí jsou pohledové dřevěné obklady. Jako pohledové prvky jsou osazeny slunolamy na vazníky. Ve štítech jsou osazeny pohledové slunolamy kotvené na nosnou konstrukci, vynášené pomocí nerezových závěsů. Všechny ocelové a ŽB konstrukce jsou kryty dřevěnými lepenými obklady.

S realizací restaurace One Fashion Outletu jsme se stali vítězem veřejného hlasování a odborné poroty v anketě DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2013, kategorie realizované dřevěné konstrukce.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h, GL28c
Řezivo C24
Ocel S355

Realizace: 2013
Místo: Voderady, Slovensko