Odborné posudky

  • posouzení a zhodnocení současného stavu dřevěné konstrukce
  • zjištění rozsahu napadení či poškození dřeva
  • doporučení pro odstranění nebo opravu poškozeného místa a nutnost provedení tohoto zásahu
  • návrhy vhodných zásahů a řešení opravy nebo výměny poškozených částí dřevěné konstrukce
  • provedení odborné opravy případně zajištění odborného dohledu nad opravami dřevěné konstrukce
  • cenová kalkulace opravy a sanace poškozených míst nebo stanovení ceny rekonstrukce napadeného objektu nebo jeho částí
Rádi Vám poskytneme odbornou pomoc při řešení Vašich problémů a nejasností ohledně napadení dřevěných konstrukcí a předem
tak předejít dalšímu šíření škůdců, případně i zabránit deformacím nebo zřícení dřevěné konstrukce.

Zavřít