Oboustranná tribuna - Hipoaréna Šamorín

Jedná se o objekt tribuny terasového typu o rozměrech cca 33,8 x 80,5 m. Dřevěná konstrukce je tvořena deseti hlavními nosníky o osové vzdálenosti 8 m, mezi které jsou umístěny vaznice o osové vzdálenosti 2 m. V přesahu u štítu budovy jsou vaznice vetknuty do krajního nosníku a z důvodu uchycení a deformací mají proměnný průřez. Okraj podél celého obvodu je zhuštěn na osovou vzdálenost 1 m z důvodu vypnutí plachty. Na vaznice jsou umístěny oblouky 120/120 pro nadvýšení konstrukce pro umístění plachty.Vodorovné ztužení je zajištěno pomocí zavětrovacích táhel, které jsou umístěny ve dvou vnitřních polích a v přesazích. Stabilita nosníku je zajištěna táhly a částečně také vidlicemi. Každý nosník je kotven pomocí 4 ks ocelových vidlic, které jsou uloženy na elastomerová ložiska. Jedna podpora je uvažována jako neposuvná, další tři jsou uvažovány jako posuvné. Přenos tahových sil je zajištěn pomocí šroubů a ocelových protikusů přivařených do ocelových ploten.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2014
Místo: Šamorín, Slovensko
Delete