Mateřská škola v Kuřimi

Architektura areálu se svým výrazem snaží co nejlépe navázat na parkový charakter pozemku i přilehlých částí celé lokality, množstvím použitého dřeva i tvarem střech dát stavbě výraz v parku umístěných pavilonů. Tři třídy MŠ jsou orientovány jihozápadně s terasou do zahrady. Areál zahrady doplňují 4 dřevěné pergoly, přímo navazující na objekt školky.
Z konstrukčního hlediska se jedná o přízemní objekt s příčným nosným systémem s kombinací vyzdívaných nosných stěn a dřevěných lepených vazníků, při použití vlašské soustavy střešních krokví. Objekt je zastřešen pultovými střechami, jejich geometrická členitost a různé sklony přidávají budově dynamický charakter. Střešní krytina je fóliová, značnou část obvodového pláště tvoří prosklené stěny.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2006
Místo: Kuřim
Delete