Materiály

LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO

angl. Glued laminated timber – Glulam,
fr. Bois lamellé collé,
něm. Brettschichtholz, Leimholz.

Tento materiál můžeme najít pod českou zkratkou LLD nebo pod německou zkratku BSH, kde je tento stavební
materiál na úrovni DIN nejlépe certifikován.
Lepené lamelové dřevo se vyrábí vzájemným lepením lamel z masivního dřeva. Jednotlivé lamely jsou délkově
nastavovány zubovitým spojem a bočně lepeny.
Lepená spára nemá negativní vliv na mechanické vlastnosti dřeva, prvek z lepeného lamelového dřeva se tedy
posuzuje jako celistvý profil. Minimálně jsou slepeny tři lamely.

POUŽITÍ BSH:

 • střešní vazníky, stropní trámy, průvlaky, nosníky, sloupy, apod.
 • stavby k bydlení
 • průmyslové budovy, sklady
 • kanceláře a administrativní budovy
 • výstavní haly
 • školky a školy, tělocvičny
 • zimní stadiony, sportovní haly a bazény
 • hotely a restaurace
 • kostely a jiné svatostánky
 • lávky, mosty
 • a co vás napadne...

VÝHODY:

 • vycházející z technologického procesu výroby - homogennější skladba průřezu, vyšší hodnoty mechanických vlastností,
 • možnost kombinace lamel různé pevnosti
 • výhodný poměr vlastní hmotnosti ke statistické únosnosti, na velká rozpětí střešních konstrukcí
 • vyšší odolnost proti vzniku trhlin než u řezaného dřeva
 • tvarová stálost
 • možnost vyrábět prakticky libovolné geometrické tvary prutů a dílce velkých průřezových rozměrů a délek
 • přesné opracování na CNC strojích
 • přírodní materiál - vytvářející příjemné prostředí a recyklovatelný
 • suchá montáž - nezáleží na ročním období
 • výborné tepelné vlastnosti
 • vyšší požární odolnost než u ocelových konstrukcí
 • odolné agresivním látkám - chemicky, teplotně a tvarově stálé

DRUHY DŘEVA:
smrk
modřín sibiřský nebo evropský

Zavřít