Marché restaurant - Hipoaréna Šamorín

Objekt restaurace Marché je navržen jako vestavba medzi dva objekty s půdorysem ve tvaru obdélníku o rozměrech 18,3 x 36,0 m. Prostor restaurace je doplněný dvěmi vnějšími markízami s ocelovou nosnou konstrukcí. Objekt je zastrešený plochou se spádem 2%, která je ukončená atikou. Výška horní hrany nosné konstrukce střechy je na úrovni 4,945 m od podlahy.Nosná konstrukce je tvořená ocelovými vetknutými sloupy profilu HEB160 a dřevenou konstrukcí střechy z lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy GL24h. Nosná konstrukce střechy je vyskládaná do vodorovné, trojúhelníkové mřížky. Sloupy konstrukce jsou umístěné ve dvou liniích vzdálených od sebe 14,1m s osovou vzdáleností v podlouhlém směru 6 metrů.Lamelový podhled z thermowoodu je přichycený na ocelovou rámovou konstrukci a slouží na překrytí kuchyňských digestoří a části vzduchotechniky.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h
C24
Thermowood
Ocel S355, S235

Realizace: 2015
Místo: Šamorín, Slovensko
Delete