Manipulační plocha B21 - Hipoaréna Šamorín

Jedná se o 8 objektů otevřených hal pro ustájení koní. Rozměry jedné stáje jsou cca 29,45 x 39,0 m. Konstrukce zastřešení je provedena ve dvou typech (každý typ po čtyřech stájích v řadě za sebou). Dřevěná konstrukce tvaru sedlové střechy je tvořena dřevěnými lepenými vazníky GL24h (popř. GL28c) v sedmi hlavních modulech. Vazníky o osové vzdálenosti cca 6,0 m jsou kotvené na krajní ŽB sloupy a podepřeny středovým průvlakem popř. jedním nebo dvěma středovými ŽB sloupy. Mezi vazníky jsou osazeny vaznice a ztužidla, které vynáší střešní plášť. Konstrukce je doplněna vodorovným ztužením pomocí příhradového ztužidla ve dvou hlavních modulech. V místě kotvení vazníků na krajní ŽB sloupy je v podélném smru haly osazeno svislé diagonální ztužidlo, které zajišťuje stabilitu vazníků a přenos vodorovného zatížení dřevěné konstrukce do hlavy vetknutého ŽB sloupu. Uprostřed rozpětí hlavních vazníků je osazeno svislé diagonální ztužidlo, které zajišťuje stabilitu spodního pásu vazníků. Kotvení všech nosníků je uvažované jako kloubové. Střední nosník je kotven na hlavu ŽB sloupu do ocelové vidlice, která zajišťuje přenos případného kroucení nosníku.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL28c, GL24h
Řezivo C24
Ocel S355

Realizace: 2014
Místo: Šamorín, Slovensko


 

 

 

Delete