Jedná se o atypický přístřešek, jehož půdorysný tvar je kruhový o vnějším poloměru 10,68 m, střecha má tvar jehlanu se sklonem 20° a jeho výška je 7,2 m. Objekt je součástí rozsáhlého jezdeckého areálu a je určen k výcviku koní, typické je vedení koně po kruhu. Z tohoto důvodu se jeví jako ideální řešení nosné konstrukce s absencí středové podpory.
Nosná dřevěná konstrukce rotundy je tvořena pravidelnými rámy, tvořícímy výseky po 15°. Rámy jsou ve spodní části kotveny do ŽB základového pásu. Třetina rámů je ve vrcholu spojena ocelovým svařovaným prstencem. Ostatní rámy jsou ve středu rotundy kloubově připojeny k lomenému prstenci z LLD profilu. Jednotlivé rámy jsou složeny z vazníků, které jsou kloubově spojeny s krajními dřevěnými sloupy a příčnými vzpěrami tvořící krajní "V" sloup. Tento prvek zajišťuje stabilitu konstrukce v rovině rámu. Prostorovou stabilitu konstrukce ve svislé rovině zajišťují svislá diagonální dřevěná ztužidla. Ve střední rovině pak zajišťují stabilitu kruhově uspořádané vaznice, krajní dřevěné ztužidlo a zavětrovací střešní ocelová táhla. Na vaznice je proveden záklop z palubek a skladba střechy, kterou na požadavek investora ukončuje cedrový šindel.
Střešní konstrukce je v horní části odvětraná pomocí větrací mezery. Součástí lonžovací rotundy je částečné opláštění v každém výseku. Toto opláštění tvoří stěny a vrata, které jsou řešeny jako rámové konstrukce s jednostranným opláštěním z thermowoodu. Vrata jsou opatřena atypickým kováním a závorou proti otevírání.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - C24
Thermowood
Ocel S355

Realizace: 2014
Místo: Šamorín, Slovensko