Hlavní nosníky lávky s rozpětím cca 7,71 m jsou provedeny ze dvou vzepnutých nosníků z lepeného dřeva třídy GL24h. Kolmo na nosníky v rovině mostovky je umístěno vodorovné ztužidlo v materiálovém provedení GL24h. Uprostřed mezi jednotlivými nosníky je na stojky vodorovného výztužného nosníku uložen dřevěný zakřivený prvek.
Nášlapná vrstva lávky je provedena z dubových fošen kladených na horní hranu nosníků lávky a mezilehlého nosníku. Fošny jsou kladeny s mezerou mezi jednotlivými prvky 10,0 mm. Lávka je osazena na ocelový distanční a vyrovnávací prvek z profilu HE 160 B. Styk mezi základovým nosníkem a lávkou je proveden osazením přes čep.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - D30
Ocel S235

Realizace: 2013
Místo: Lešná - Zlín