Jedná se o konstrukci lávky pro pěší. Lávka je tvořena dvěma hlavními příhradovými vazníky z lepeného lamelového dřeva. Ve spodní části je propojená příčníky a v horní kleštinami se zavětrováním pomocí pásků. Podlahu tvoří záklop ze dřeva. Zastřešení konstrukce je provedeno sedlovou střechou, s celoplošným bedněním z palubek, krytou šindelem. Ochrana nosné konstrukce je řešena zvýšeným přesahem střechy. Realizace nosné konstrukce lávky mimo zastřešení.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2001
Místo: Vikýřovice